Tiếng Anh cho trẻ em

Superkids

1
Open

Superkids

2
Open

Superkids

3
Open

SUPERKIDS books are for primary school children. With lively child characters, stories and fun activities, SUPERKIDS books present language that children can understand and use in their daily lives.

Superkids là bộ sách dành cho học sinh tiểu học. Với các nhân vật trẻ em sống động, các câu chuyện cùng với các hoạt động vui nhộn, bộ sách Superkids đưa ra các ngôn ngữ tối giản cho các em có thể hiểu rõ và ứng dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày

Tiếng Anh cho thanh thiếu niên

Lớp

6
Bảng Điểm

Lớp

7
Bảng Điểm

Lớp

8
Bảng Điểm

Lớp

9
Bảng Điểm

Twice a week, classes prepare for lessons at school, fix possible gaps in their knowledge and strengthen it through supplementary practice.

Cứ 2 lần một tuần, các lớp học chuẩn bị cho bài học ở trường, khôi phục các lỗ hổng kiến thức của mình và tăng cường nó thông qua các bài tập thêm.

Connect

1
Open

Connect

2
Connect Arcade

Connect

3
Connect Arcade

Connect

4
Connect Arcade

CONNECT is a fun, four-level, multi-skills American English course written and designed for teenagers.

Connect là loại sách rất vui nhộn, có 4 cấp độ, kỹ năng sử dụng tiếng Anh Mỹ và dành riêng cho thanh thiếu niên.

Tiếng Anh cho người trưởng thành

TOEIC
Links

Com
Links

The Test of English for International Communication (TOEIC) is "an English language test designed specifically to measure the everyday English skills of people working in an international environment."

Communicative classes focus on communication and interaction in English.
The CUTTING EDGE books provide a solid foundation in grammar, vocabulary, pronunciation and skills of reading, speaking and writing. They are popular worldwide.